fredag, april 13, 2007

Konstaktionsgruppen föreningen JA!


FREDAG 20 APRIL KL 19.
Föreningen JA! startades i samband med öppningen av utställningen "Konstfeminism" 2004 och har sedan dess drivit frågor kring representation inom konstområdet, bl.a. genom radioprogram, debattartiklar, paneldebatter och genom att utforma ett lagligt bindande avtal; JA (JämlikhetsAvtal) som ett komplement till konstinstitutionernas nuvarande rekomenderande jämlikhetsplaner. Träffa styrelsen för denna förening/relationella konstverk som satt skräck i de största konstinstitutionerna i Sverige. Hör hela historien, de senaste planerna, bli medkonstnär och diskutera samtidskonstens alla möjligheter!