fredag, november 25, 2011

Radikal Pedagogik /Radical Pedagogy


Hej kamrat, kollega, samarbetspartner, utopist, intersektionalist.

Vi begravde Malmö Fria Kvinnouniversitet, MFK i maj i år, men vi - Johanna Gustavsson och Lisa Nyberg - finns kvar och vi fortsätter att undervisa tillsammans.
Vi har formulerat och samlat vårt fortsatta gemensamma arbete på bloggen Radikal Pedagogik.
Pedagogik är för oss lika praktiskt som ideologiskt. Det handlar både om att uppvärdera och synliggöra pedagogikens roll i samhället och om praktiska pedagogiska modeller, metoder, vad kunskap är och hur vi förhåller oss till varandra i kunskapsutbytet.
Vi kontaktas gärna, på samma mejl som tidigare: info.mfk@gmail,com.
Hej då. Vi ses.


Hey comrade, colleague, collaborator, utopianist, intersectionalist.

We buried Malmoe Free University for Women, MFK, this year. But we - Johanna Gustavsson and Lisa Nyberg - are still around and we keep on teaching together.
We have formulated and collected our continued collaborative work on the site Radical Pedagogy.
For us, pedagogy is as practical as it is ideological. It's both about enhancing and making visible the role of pedagogy in society, as well as practical pedagogical models, methods, questioning what knowledge is and how we relate to each other when exchanging knowledge.

Contact us, we have the same email as before: info.mfk@gmail,com.
Good bye. See You.

tisdag, maj 31, 2011

Do the Right Thing - en handbok från MFK. Nu tillgänglig på nätet / Now available online

Vi har skrivit en handbok som försöker sammanfatta de kunskaper och lärdomar vi gjort genom att driva MFK. Under rubrikerna Start, Organisering och struktur, Ekonomi, Konst, Strategisk separatism, Intersektionalitet, Radikal pedagogik och Utopi har vi formulerat våra egna definitioner, förtydligat med konkreta exempel och erfarenheter och sammanfattat i praktiska tips. Boken kan läsas från pärm till pärm eller genom att välja och vraka.
Vi har skrivit boken med målet att aktivera och sprida kunskap och vi hoppas att så många som möjligt får användning för innehållet. Vi önskar att du vill använda, fundera över och utnyttja handboken för dina egna syften.

För ett kollektivt beroende!

Läs på svenska: http://www.studio-sm.se/MFK_Do-the-right-thing_SWE.pdf


We have written a manual that tries to sum up the knowledge that we have acquired when working with MFK. Under the headings Start, Organization and Structure, Economy, Art, Strategic Separatism, Intersectionality, Radical Pedagogy and Utopia we have formulated our own definitions, clarified with concrete examples and experiences and collected practical tips. The book can be read front to back or by picking and choosing.
We have written this book with the aim to activate and spread knowledge and we hope that as many as possible will find it useful. We wish that you will use, ponder and exploit the manual for your own purposes.

Towards a collective dependency!

Read in english: http://www.studio-sm.se/MFK_Do-the-right-thing_ENG.pdfLooking for ÖFA

Uppdrag: Att sammankalla ett möte för ÖFA-kollektivet i Konsthall C under utställningsperioden. Kollektivet har använt konsthallen som kommunikationsplattform under perioden, som en mejltråd IRL.
http://www.ofakollektivet.se/

How do you do?

How Do You Do? is a research project inspired by MFK’s manual, Do the Right Thing and performed by the Konsthall C staff. The project began as research on institution transparency and developed into a documentation of experiences within art institutions around Stockholm. Konsthall C created a questionnaire that inquired on the individual impressions of individuals working at various levels within art spaces and proceeded to interview 14+ players within the art scene. Questions touched on experiences of salary division, institutional history, gender balance, time commitment and conceptions of a success project.


måndag, maj 16, 2011

Tranformationen

Coming to an end /Opening up for a new cricle
Thank you Malin

måndag, maj 09, 2011

The last activity within the framework of: Insisting to be part of this moment/movement (övertygade om vår storhet)

Saturday May 14, 2-6 pm
Coming to an end / Opening up for a new circle
We invite you to take part in the grand transformation of MFK. Malin Arnell will lead us in a performance and guide our actions through a series of simple activities that aim at bringing us all together and claiming our space in the world. This activity is possible only due to your presence and passion for collective change, as well as the trust built between us and the common will to never give up. We need you to be on time, engaged, present and ready. 4 hours - no more, no less. No skills necessary, anyone can take part. Come help us close the door to the past andopen up for a new circle.

She says: Visibility must be avoided. She says: In the beginning there is an end. She says: I agree that aggression is a part of life and therefore also part of the politics. She says: We simply have to trust each other. She says: Language is not the result of an identity.
She says:

First: Do good (without permission), lie, articulate, making realities, asserting conventions paranoid fiction.

2nd: Respect others, be generous and suspicious, talk to close, (repeat for a given name).

3rd: Spread the word as needed (the more you give, the more you take pleasure), feel disgust

(IT WILL TAKE ABOUT 4 HOURS)
She says: You have no choice. She says: Struggles creates language in which a new order manifests itself. She says: How can I explain to you? She says: All rooms are passages for light. She says: This is a passage.

Göteborgs Queerinstitut - Sjung hemska folk!Leila Khaled

fredag, april 29, 2011

Sjung hemska folk!

fredag 6 maj 18-21
Sjung hemska folk!
Queerinstitutets sångtrupp bjuder in till te-seminarium med allsång av kampkupletter och visionära visor.

Folkköket Vardagsmat ordnar veganska tilltugg till självkostnadspris (ta med kontanter).

"Göteborgs Queerinstitut har bildats för att samla och sprida queerkultur, i Göteborg och världen. Vi är en ideell förening som är öppen för alla som vill stödja vår verksamhet. Göteborgs Queerinstitut vill verka för ett kompromisslöst motstånd mot heterosexismen. Vi förespråkar ett sexualpolitiskt konfliktperspektiv; det ska vara alldeles omöjligt att försnälla och ofarliggöra vår kamp. Vi tycker att det ofta blir så annars, att kamp reduceras till liberal tolerans och vi vill inte anpassning, snällhet och social fred, vi vill brinnande revolution! Så Queerinstitutet är till för alla oss galna vänsterextremister och sånt. Men bara för att man har ett radikalt politiskt perspektiv behöver man ju inte vara sur och arg hela tiden så därför arbetar Queerinstitutet nästan uteslutande med glädjefulla, livsbejakande metoder som främjar kreativitet och njutning, t.ex. politisk satir, gatukonst, ekonomiskt sabotage, kravallträning, konsthantverk och vansinnesdåd". http://www.queerinstitutet.kamplust.se/

onsdag, april 27, 2011

LEILA KHALED AT KONSTHALL C!

Johanna and Lisa invite Annika who invites Celie to invite Leila
Leila Khaled, the Palestinian activist, feminist and political i
con will be holding a lecture on her political work, spanning several decades, from the sixties til now. This lecture is the culmination of an initiative by Annika Eriksson. Linking together colleagues Johanna Gustavsson, Lisa Nyberg and Celie Eklund, a chain was formed leading to Leila Kahled. In English.
Afterwards the audience is welcome for food and drinks and a possibility to continue the discussion.
Food provided by community kitchen Vardagsmat, pay-as-you-can (we don't take credit cards so please bring cash).
The event is supported by IASPIS.

Lördag 30 april kl 18 på Konsthall C.

Press: please contact khaledprojekt@gmail.com

tisdag, april 05, 2011

Normkritisk vårdNätverket för normkritisk vård låste in sig på Konsthall C förra helgen. Deras arbete började med en avprogrammering, och går att följa här.