måndag, november 06, 2006

Intersektionalitet x 2


På torsdag 9 november är det dax för föreläsning om begreppet Intersektionalitet med Kerstin Sandell och Diana Mulinari. Kerstin är genusvetare vid Linköpings Universitet och Diana jobbar på Centrum för Genusvetenskap, Lunds Universitet.
" Vi är feministiska forskare som arbetar med frågor rörande kön och ojämlikhet. Vi kommer att tillsammans med er reflektera över de utmaningar som innebär att förstå kön och könsrelationer inom ramen för andra sociala relationer så som klass, kön och etnicitet."
Kl 19.

Följt av "Hur kan man praktisera intersektionalitet?", en diskussion med Ellen Nyman, initiativtagare till aktionsprojektet Spacecampaign, om hur man kan använda intersektionalitet som en aktivistisk strategi till att reclaima sin identitet i samhället.
Lördag 11 nov kl 15-17.

Allt händer på MFK:s nya lokal på Spånehusvägen 57.