måndag, april 30, 2007

"Blod, vatten och biologins politik"

Karin Lenke pratar utifrån sin uppsats "Blod, vatten och biologins politik"- om biologin som norm i svensk familjepolitik.
"Jag kommer att prata om varför Sverige är så besatt av biologiska band, hur man kan synliggöra kopplingar mellan heteronormer, patriarkat och rasism genom att utmana och kritisera biologism & varför vi snart måste bygga allianser med mutanter och genmodifierade kloner."


Söndag 6 maj kl 14. Välkomna!