fredag, november 25, 2011

Radikal Pedagogik /Radical Pedagogy


Hej kamrat, kollega, samarbetspartner, utopist, intersektionalist.

Vi begravde Malmö Fria Kvinnouniversitet, MFK i maj i år, men vi - Johanna Gustavsson och Lisa Nyberg - finns kvar och vi fortsätter att undervisa tillsammans.
Vi har formulerat och samlat vårt fortsatta gemensamma arbete på bloggen Radikal Pedagogik.
Pedagogik är för oss lika praktiskt som ideologiskt. Det handlar både om att uppvärdera och synliggöra pedagogikens roll i samhället och om praktiska pedagogiska modeller, metoder, vad kunskap är och hur vi förhåller oss till varandra i kunskapsutbytet.
Vi kontaktas gärna, på samma mejl som tidigare: info.mfk@gmail,com.
Hej då. Vi ses.


Hey comrade, colleague, collaborator, utopianist, intersectionalist.

We buried Malmoe Free University for Women, MFK, this year. But we - Johanna Gustavsson and Lisa Nyberg - are still around and we keep on teaching together.
We have formulated and collected our continued collaborative work on the site Radical Pedagogy.
For us, pedagogy is as practical as it is ideological. It's both about enhancing and making visible the role of pedagogy in society, as well as practical pedagogical models, methods, questioning what knowledge is and how we relate to each other when exchanging knowledge.

Contact us, we have the same email as before: info.mfk@gmail,com.
Good bye. See You.