lördag, mars 21, 2009

Vad vill du?

Manipulation!
Under maj månad flyttar Malmö Fria Kvinnouniversitet tillfälligt in på Signal - center för samtidskonst i Malmö. På temat Manipulation! bjuder vi in till diskussioner, föreläsningar, konst, dans och workshops. Vi tänker på manipulation i dess vidaste bemärkelse, positivt eller negativt, fysiskt eller filosofiskt, populistiskt eller feministiskt. Just nu jobbar vi med att sätta programmet och öppnar samtidigt upp för önskemål och initiativ utifrån. Har du en idé, diskussion eller arrangemang du vill se hända i maj? Ett samtal som borde ta plats eller en röst som borde bli hörd? En text att diskutera eller en sång att bli sjungen! Hör av dig! Skicka ett mail till info.mfk@gmail.com senast 31 mars.
VI SES
bästa hälsningar, MFK