söndag, maj 13, 2007

Fågelskådning i universitetsmiljö


Ylva Westerlund ger en introduktion i fågelskådning med medföljande exkursion i den botaniska parken vid Alnarps Lantbruksuniveritet. Vi börjar på högsta möjliga nivå med särskiljning av trädkrypare och trädgårdsträdkrypare, men se upp för hybrider!

Lördag den 19 maj, vi träffas vid MFK:s lokaler kl 9:30 och är tillbaks ungefär kl 13.
Anmäl dig på: info.mfk@gmail.com