onsdag, maj 30, 2007

Att ta kontroll över berättelsen

Moa Matsdotter besöker MFK för att visa och prata om deltagande video som ett försök till en annorlunda medieproduktion, där vi själva kan styra över hur vi ska framställas. Filmerna som visas är gjorda av personer och autonoma grupper som lever och verkar i Montevideos utkanter, och berättar en annan historia än traditionella informationskanaler i Sverige och världen i dag.

Lördag 2 juni kl 15