torsdag, januari 27, 2011

Lock-in del 2

28-30 januari 2011 gör vi lock-in del 2, denna gång låser vi in oss i en lägenhet.

Som en del i arbetet med projektet Vi Vann! - att iscensätta en feministisk utopi har vi bjudit in en grupp på 8 personer att mötas vid tre tillfällen, under 48 timmar i sträck, utan mobiltelefon och internet, för att tänka, leva och göra tillsammans. Arbetet fungerar som research och inspiration och kommer bland annat utmynna i en utställning på Konsthall C i april-maj 2011. Första lock-in skedde på Konsthall C i november 2010.

Vi önskar oss ett eget rum. Ett rum där vi är större och mäktigare och obegränsade av vardagens måsten, med tid och plats att röra sig och tänka. Där vi sätter agendan för vad som är viktigt, vad som bör göras, hur vi ska handla. Ett tillfälligt rum tillsammans med allierade, där alla tagit tid från sina vardagliga liv och prioriterar gemenskap för att skapa något tillsammans. Vi tar utgångspunkt i ett kollektivt beroende där engagemang, intimitet och tillit blir avgörande.

January 28-30, 2011, lock-in part 2, will this time take place in an apartment.
As part of the work with the project We Won! – staging a feminist utopia we have invited a group of 8 persons to meet on 3 occasion, for 48 hours, without mobile phones or access to internet, to think, live and do together. This work/exercise acts as research and inspiration and will partly result in an exhibition at Konsthall C in April – May 2011. The first lock-in took place at Konsthall C in November 2010.

We wish for a room of our own, a room where we are bigger and mightier and never limited to the “must-does” of the everyday. We need space and time to move and think, a space were we set the agenda, were we decide what is important, what is to be done, how to act. A temporary room together with allies, where everyone has taken time out of their everyday lives to prioritize togetherness, to create something common. Our starting point is collective dependency were engagement, intimacy and trust is key.
söndag, januari 09, 2011

En dag om: Intersektionalitet. Konstfack 10 januari

En dag på Konstfack. Från praktik till teori.
Praktiska exempel, bakgrund, kritik och framför allt MÖJLIGHETERNA med detta begrepp.
We believe!