tisdag, juni 24, 2008

Ha en skön sommar!

måndag, juni 02, 2008

Art after Education

MFK deltar i utställningen "Art after Education"Röda Sten i Göteborg. Som gäster har vi bjudit konstnär Anna Sandgren och hennes installation "The Game" och genusforskare och musiker Anna Adeniji att föreläsa under rubriken "Intersektionlaitet som verktyg". Medverkande förutom vi är Adrian Piper, Elke Marhöfer och Ida Börjel.

8 juni kl. 12:00 - 13:30
Föreläsning
Anna Adeniji
Intersektionalitet som verktyg
Vad betyder begreppet intersektionalitet? Hur kan man använda sig av det? Anna Adeniji visar exempel från sin kommande avhandling om bröllopsnormer och äktenskapsmotstånd.
Anna Adeniji doktorerar i höst på Tema Genus, Linköpings universitet, på en avhandling med namnet "Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd".

I anslutning till vår medverkan i utställningen på Röda Sten och det rum det erbjuder oss startar vi nu en diskussionsgrupp kring hur vi kan praktisera intersektionalitet, ett teoretiskt begrepp som många hänvisar till men få vet vad det betyder. Diskussionen i Göteborg är för specifikt inbjudna grupper som jobbar uttalat kring de teman vi ofta räknar in i det intersektionella perspektivet; klass, kön, etnicitet och sexualitet. Föreläsningen som inleder diskussionen är öppen för allmänheten men diskussionen är alltså stängd.