onsdag, maj 27, 2009

Finissage på Signal

27 maj, onsdag kl 19-21
Finissage
Passa på och se alla verk som visats under perioden!

I diabildsverket Untitled (People Looking at Blood, Moffit) från 1973 placerade konstnären Ana Mendieta ut blod och trasor på en trottoar för att därefter dokumentera den till synes ändlösa ström av människor som passerade förbi denna manipulerande situation utan att stanna, tills butiksägaren vid sidan om (på skyltfönstret stod namnet H.F. Moffit) kom ut och torkade upp det.

Saskia Holmkvists två verk In Character (2008) och Role Control (2008) utgår från fyra samtalssituationer, med sinsemellan diametralt olika syften, där mellanmänskliga och politiska positioner hanteras: anställningsintervjun, förhöret, parterapin och den politiska medlingen. Verken ställer frågor kring var den fina gränsen mellan dialog och maktdemonstration går, både på ett individuellt plan och på den politiska arenan.

I videon Orsak & Verkan av Beata Fransson och Ylva Westerlund undersöks hur en ideologisk statskontroll hanterar konflikten mellan individuell frihet och “det som passar de flesta bäst”. Verket har formen av en intervju i en till synes vardaglig kontorsmiljö, men där verksamheten på ett kusligt vis kombinerar övervakning med välvillighet.